Parteneri

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CO) este una din cele patru universități tehnice din România. A fost clasificată ca „Universitate de cercetare avansată și educație” conform clasamentului Asociației Universităților Europene. Pentru calitatea învăţământului, a fost acreditată la nivel național de către ARACIS cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, iar pe plan internațional s-a bucurat de prima evaluare făcută în țară de Asociația Universităților Europene. În anul 2012, în cele 13 facultăți ale universității s-au desfășurat activități de cercetare finanțate atât prin contracte de cercetare câștigate în competițiile naționale din cadrul PN II (104 contracte), prin proiecte derulate în cadrul programului de cercetare a Uniunii Europene FP7 (18 contracte), cât și cu companii private din țară (70 contracte) sau din străinătate (5 contracte).

SC BMEnergy SRL (P1) este o companie înființată în anul 2010, ce are ca scop dezvoltarea și comercializarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Compania a fost înființată de doi tineri doctori ingineri (Victor Meșter și Stefan Breban) care au efectuat și finalizat tezele lor de doctorat în Franța (primul full-time, al doilea în cotutelă), în domeniul Ingineriei Electrice. Experiența dobândită de cei doi în acest domeniu, asigură premisele dezvoltării cu succes a acestei întreprinderi pe perioadă medie şi lungă. Actualmente, activitatea principală a firmei, desfășurată în cadrul proiectului de cercetare INNOWECS, este concentrată pe dezvoltarea unei tipologii inovative de aerogenerator electric cu acționare directă amplasat pe acoperișul construcțiilor rezidențiale.